Verslag bewonersavond 29 september – Café De Plank

De bedoeling van de bijeenkomst is mensen die in de buurt van de voorgestelde molenlocaties wonen in te lichten over de plannen en met hen in gesprek gaan over wensen en zorgen die bij hen leven. In verband met corona beperkingen nodigden we voor deze bijeenkomst mensen uit die ten noorden van de Eem wonen.

Aanleiding

Dit is de eerste bijeenkomst waarin we plenair in gesprek gaan met direct omwonenden. In de jaren hiervoor zijn we diverse keren met individuele bewoners in gesprek geweest, maar een gezamenlijk gesprek over de impact van de molens op de leefomgeving van de betrokkenen was er niet eerder. Vanwege corona beperkingen vond de bijeenkomst later plaats dan ons lief was, maar eind september leek het ons verantwoord om met de nodige voorzorgen een groep bewoners uit te nodigen in het plaatselijke café.

Belangrijkste zorgen

Er kwamen zo’n 10 bewoners die avond en in onze ogen maakte dat een gedachtewisseling volop mogelijk, waarbij ieders stem gehoord werd. Bij de start van de avond is er voor de bewoners gelegenheid hun zorgen en wensen te uiten. Bij veel aanwezigen leefden grote zorgen over de impact van de grote molens. De afstand van de woningen van de aanwezigen tot de voorgestelde locaties varieert grofweg tussen 800 en 1500 meter. Op die afstand is hinder niet uit te sluiten. In de presentatie probeert Dirk Kramer (werkgroep Soesterwijkwiek) daarvan een beeld te geven. Ook geeft hij aan wat er aan voorbereidingen tot nu toe is gedaan, welke onderzoeken zijn uitgevoerd en wat er nog te doen staat. Daarnaast komen financiële kwesties aan bod en mogelijkheden die wij zien om omwonenden te compenseren. Dat kan gaan over een financiële compensatie, maar ook over de mogelijkheid om als individuele bewoner de molen tijdelijk uit te zetten als de hinder – bijvoorbeeld door slagschaduw – niet acceptabel is. Voor een categorie bewoners die binnen een vastgesteld gebied rondom de molens wonen, is een dergelijk voorziening voorstelbaar. Voor overige details van de stand van zaken verwijzen we naar de rest van deze website.

De bewoners noemden vooral veel zorgen én ze vragen daarover: hoeveel geluidsoverlast kunnen we verwachten, wat doen de permanente lage tonen in dat geluid met onze gezondheid, waar kunnen we slagschaduw verwachten en hoeveel. We proberen een zo eerlijk mogelijk beeld te geven van wat te verwachten is op deze punten.
Bewoners vragen ook welk belang de werkgroepleden hebben bij de komst van de molens. Daarover kunnen we kort zijn: ons enige belang is de leefbaarheid van onze omgeving en de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.

Waarom hier windmolens?

Veel onbegrip is er over de keuze voor windmolens in deze regio. Velen zijn hier gaan wonen voor de fantastische en vooral rustige omgeving. Men is bang dat de molens het woon- en leefplezier zullen vergallen. Enkele aanwezigen zien een dermate snelle ontwikkeling van nieuwe duurzame technologie dat we over enkele jaren spijt zullen hebben van de molens. Waarom niet alles inzetten op zonne-energie, waarom niet alle molens op zee, vraagt men zich af. Molens zorgen immers voor veel meer overlast dan zonnepanelen, vindt men. Voorbeelden van bestaande molens met veel overlast (Houten) worden genoemd én het voorbeeld van Abcoude, waar de gemeenteraad heeft besloten dat er géén molens komen.

Gebiedsfonds

Blijkbaar is eerder ten onrechte de indruk gewekt dat de opbrengst ten goede komt aan de wijk Soesterkwartier, terwijl de overlast daarbuiten zal zijn vanwege de locaties waar de molens zijn gepland. Dit betreuren we als werkgroep: onze inzet is steeds geweest om juist ook de direct omwonenden te laten delen in de lusten, dat is niet meer dan rechtvaardig. Bovendien is het moleninitiatief weliswaar ontstaan in het Soesterkwartier, maar wat ons betreft is er geen grens aan deelname aan het project. Het gebiedsfonds, waarin winst uit de exploitatie van de molens zal komen, is nadrukkelijk ook bedoeld voor het gebied rondom de molens.
De aanwezigen hebben kritiek op het geld dat nu voor dit gebiedsfonds is gereserveerd: 10.000 Euro per jaar gedurende de eerste 15 jaar. Deze kritiek begrijpen we: op een begroting van 10 miljoen is dit relatief weinig. We benadrukken dat deze 10.000 per jaar de ondergrens is. Bovendien zal er na 15 jaar exploitatie veel meer geld beschikbaar komen, want dan zijn de schulden afbetaald en kunnen alle opbrengsten naar het gebiedsfonds vloeien.

Hoe verder?

Doordat we nog relatief vroeg in het proces zitten, veel details zijn nog niet bekend. Daardoor kunnen we helaas niet op alle vragen concrete antwoorden op te geven. We zeggen wel toe om alle aanwezigen op de hoogte te houden zodra er nieuwe informatie beschikbaar komt.

Tenslotte dit: we waarderen het enorm dat de aanwezigen het gesprek wilden en willen aangaan, ondanks de wezenlijke verschillen van inzicht. We hopen oprecht dat we in gesprek blijven en uiteindelijk tot een oplossing kunnen komen waar iedereen zich in kan herkennen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *