Al 92 Molenaars / certificaathouders en 79.000 euro gereserveerd – Winter 2018/2019

Al 65 Molenaars / certificaathouders en 60.500 euro gereserveerd – Winter 2017/2018

Al 48 Molenaars / certificaathouders en 42.000 euro gereserveerd – Zomer 2017

Het bouwen van één of meerdere windmolens kost geld. Samen met alle andere molenaars zorgen wij ervoor dat ons duurzame project gefinancierd én gerealiseerd wordt.

Onze missie is streven naar lokale opwekking van duurzame energie en met name windenergie voor en door onze eigen wijk. Omdat windenergie schoon en veilig is, nooit op raakt en nu al betaalbaar is. Wij kunnen ons gebruik van fossiele energie in onze wijk terugdringen, de energiekosten verlagen en onze woonwijk klimaatbestendig maken.

Zelf werken aan duurzaamheid, in onze eigen wijk, samen met de inwoners in het Soesterkwartier, ondernemers op bedrijventerrein De Isselt en belangstellenden elders in onze gemeente door middel van energiebesparing en duurzame energieopwekking. De vereniging zet zich op deze wijze in voor een duurzame, leefbare en weerbare wijk. Omdat Vereniging Duurzaam Soesterkwartier geen financiële risico’s kan en wil dragen voor dit project organiseren wij ons als een zelfstandig rechtspersoon. Dit is een coöperatie in oprichting.

Uw steun hebben wij daarbij nodig: Wordt ‘Molenaar voor de toekomst’.

Met het ondertekenen van een ‘certificaat’ geeft u aan eventueel belangstelling te hebben ons project financieel met een windaandeel te ondersteunen. Uw steun waarderen wij zeer en u wordt één van de ruim zestig toekomstmolenaars die ons plan al steunen.

Hoe werkt het?

Vul het formulier hiernaast in als u een reservering op een windaandeel wilt ontvangen. Met het aanvragen van een certificaat geeft u aan dat u op de hoogte wilt blijven van ons plan en dat u te zijner tijd het recht heeft op één of meerdere windaandelen of –obligaties. U beslist pas definitief of u investeert als het plan verder. U ontvangt op dat moment van ons een uitnodiging met alle informatie om ‘bewuste molenaar’ te worden. Het invullen kost u geen geld, alleen tijd om het formulier in te vullen.

Word ook molenaar! Vul het formulier hiernaast in als u een reservering op een windaandeel wilt ontvangen.

info@soesterwijkwiek.nl

Reserveren Windaandeel Soesterwijkwiek