1
1

Mijn naam is Dirk Kramer.

Vanaf mijn studietijd werk ik al aan het milieu en duurzame energie. Sinds ik in Amersfoort woon ben ik maatschappelijk betrokken. Zoals het “rennen achter een balletje” bij verenigingen, behoud park Randenbroek en sinds 2010 bij de windmolens. Ben vader van twee fantastische dochters en daarmee direct betrokken bij onze toekomst. In ons goed verzorgde land verbruiken we met elkaar ongemerkt veel energie. De ruim 10 jaar ervaringen in het Soesterkwartier voor eigen en C02 “nul voetstap” leert dat alle besparing en opwek zaken nodig zijn. Met B.v. alle daken vol populaire zonnepanelen redden we het lang niet. Ook de kieren dicht, isolatie en windmolens zijn nodig. Nog belangrijker is voor mij op eigen kracht, onafhankelijk en betaalbare stroom voor en door de burgers. Daar gaan we voor! De krachtige windmolens zijn een puur Hollands symbool en middel die we willen plaatsten op de juiste plek in de stad met een passende balans van minimale overlast en maximale opbrengst binnen de spelregels. Laten we gaan voor de stad op eigen kracht.

1
1

Mijn naam is Roanne Woldendorp.

Je eigen energie opwekken; je huis zo goed mogelijk isoleren, je afval scheiden en de woonwijk het Soesterkwartier, energieneutraal maken… daar krijg ik energie van, daar stop ik graag mijn energie in! Ik maak me zorgen over de klimaatverandering. Het is momenteel 20 graden te warm op de Noordpool en de zeespiegel stijgt: ja, dat zijn de feiten. Ik begrijp niet dat er dan nog mensen zijn die de urgentie niet zien. Of wel zien, maar er niet naar willen handelen, het vooruitschuiven of afschuiven naar alleen locaties op zee. Heeft u het programma ‘Als de dijken breken’ gezien?… Ik heb toch even gecheckt of Amersfoort droge voeten houdt… helaas. Als de dijken breken staat onze Soesterwijkwiek vanzelf in zee… Ik vind ons burgerinitiatief een mooie invulling van nieuwe industrie op het industrieterrein. Het is ook een mooie overgang van de open vlakte naar waar de stad begint. Ja, daar bij die windmolens, daar ligt ons Amersfoort. We moeten niet blijven praten over duurzame energie, we moeten het gewoon gaan opwekken. Ik hoop dat iedereen die elektriciteit gebruikt, de windturbines van de wijk voor de wijk een warm hart toe draagt! Roanne is mede-eigenaar van een grafisch ontwerpbureau, en heeft samen met haar partner 2 kinderen.

1
1

Mijn naam is Maiken Larsen.

Ik houd me liever bezig met de oplossingen voor het stoppen van klimaatverandering dan met de mogelijke gevolgen, want die zijn groot. Nu steeds meer mensen de ernst beseffen richt ik me liever op wat we kunnen doen. Toch zijn er velen die de ernst van de zaak nog niet beseffen. Ik hoop dat er vele wegen naar Rome leiden, maar het voelt alsof we ook veel wegen moeten bewandelen als we niet te laat willen zijn. Ik begrijp dat mensen een molen niet in de buurt willen, net als dat ik onze werkgroep begrijp. Ik wens dat er begrip over en weer is. Wat de één als noodzaak ziet, ervaart de ander niet zo. En ja het is anders als het in jouw achtertuin is. Als de molen van jou is, of als je participeert voel je dat weer anders, zo is ook uit onderzoek gebleken. Maar dat kunnen wij niet voor de mensen in de buurt invullen, we kunnen enkel met hen overleggen. Ik zie hoe er nu weer een bedrijventerrein in het open landschap wordt geplaatst (uitbreiding bij Bunschoten), weet hoe nieuwe telefonie-masten zonder veel bombarie er plotseling gewoon stonden en plaatsing van hoogspanningsmasten, ook geen lolletje in je achtertuin, ja, daar hoor je niet zo veel over. Windmolens stoten geregeld op veel meer weerstand. Ik vraag me af of dat mede door een idee dat de molens niet van hen zijn. Ik hoop dat. Want als mensen die in de buurt wonen gaan participeren en gaan ervaren dat ze financieel voordeel hebben van deze molen(s) verandet dit. Of als ze merken dat hun lokale molen projecten in de buurt steunt. Het zou zo mooi zijn als mensen uit de buurt trots worden erop, omdat ze weten dat ze zo iets moois doen voor hun kinderen en kleinkinderen. Ik zie windmolens als bakens van hoop voor de toekomst. Elektrisch rijden en zonnepanelen zijn dat ook, maar die zijn natuurlijk minder zichtbaar als baken. Hoe belangrijk ze ook zijn, hun individuele effect is ook kleiner. En als je af en toe een baken of twee in het landschap ziet, als groet aan je kleinkinderen, dan kan dat toch niet irriteren? En het geeft het oog wat anders te zien dan een kerktoren op afstand. Als je dan ook weet dat het molens zijn van een burgerinitiatief, waar geld niet in de zak van enkelen vloeit, dat geeft ook een positief gevoel. Mocht je toch argwaan hebben, wil je dan met ons in contact treden? Gewoon om te checken of je gedachten kloppen? We gaan ons best doen. Maiken Larsen is zzp-er: ze begeleidt groepen met deep democracy en systemisch werk, schrijft teksten en maakt video’s. Ze heeft één dochter.

1
1

Mijn naam is Wim Robbertsen.

Ik gun onze kinderen een mooie toekomst en dat ook hun kinderen in een schone wereld op kunnen groeien.

Sinds 2015 wonen mijn vrouw Anneke en ik in het Soesterkwartier. We wonen daar aan de rand van de Isselt in ons woonschip Robbedoes op de Eem. Na een druk jaar waarin we een vrachtschip hebben omgebouwd naar een woonschip wil ik nu wat meer tijd steken in mijn nieuwe woonomgeving. Toevallig kwam ik de website van SoesterwijkWiek tegen. Dit trok gelijk mijn aandacht.
Energie in de breedste zin van het woord heeft al lang mijn interesse. Ik zeg soms gekscherend dat over een aantal jaar we geen Euro’s of Dollars meer hebben, maar we alles afrekenen in Kilowatturen, de rekeneenheid voor elektrische energie.
Dat we naar duurzame energie moeten staat voor mij dan ook als een paal boven water. Besparing op energiegebruik is de eerste actie, maar we weten allemaal dat we niet zonder kunnen. In hoe we energie opwekken zijn er vele keuzes.
Doordat ik al meer dan tien jaar in de windenergiesector werk hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan een schone toekomst. In de windindustrie gaat het om meer dan alleen maar geld.
Ik gun onze kinderen een mooie toekomst en ook dat hun kinderen in een schone wereld op kunnen groeien.
Daarom wil ik me graag inzetten voor een schoon Amersfoort!

1
1

Mijn naam is Geert de Blécourt.

1
1

Mijn naam is Fedde Bloemhof.

1
1

Mijn naam is Jos Fabri.

1
1

Mijn naam is Zita Aggelen.