Soesterwijkwiek in Coronatijd

Het is een bijzondere tijd met de aanwezigheid van Corona. De planning en ontwikkelingen gaan op een ander tempo dan gewenst.

De voorbereidingen van het windproject is met de bestaande certificaathouders besproken.
In een Zoom-Meeting gaven ze aan hoe zij tegen de risico’s aankijken, welke bijdrage men wil leveren en wat men als redelijke rendementen ziet. De definitieve uitwerking hiervan is nog in ontwikkeling.

De participatie is verder gegaan met een informatie-avond met omwonenden van Hoogland West.
De hele buurt had een uitnodiging ontvangen. Het was op de laatste avond dat in een café we nog met een redelijke groep bij elkaar konden komen. Corona-proof ingericht volgde een de uitleg van de stand van zaken over het project. Met vermelding dat de turbines in het aangepaste optimale scenario groter zijn dan in 2017 was belangrijk nieuws. Nu is dat 2 keer een windmolen van 140 meter hoge ashoogte en 70 meter lange wieken. Dat geeft 210 m tiphoogte. Er waren zeer goede vragen en een gedegen kritische houding. Men begrijpt dat het project echt door burgers is opgezet en geen commerciële partij achter zit. En waar het reëel mogelijk is, we rekening houden met hun wensen. Denk aan geluid en slagschaduw effecten. Ook dat windmolens duidelijk zichtbaar zijn om voldoende energie te kunnen oogsten.

In de gesprekken met de gemeente en het waterschap worden verschillende punten nader uitgezocht.
Op de Rioolwaterzuivering zoeken we nader uit wat een geschikte plek is en welk soort turbine daar past zodat de zuivering door kan draaien en je voldoet aan de geldende nomen voor personeel en omgeving.
Met de gemeente kijken we naar de te kiezen ruimtelijke procedure en de voorbereidende onderzoeken en informatie die daar voor nodig is. Een ruimtelijke vergunning aanvraag is voor 2021 gepland.
Tevens loopt er voor de zuidelijke windmolen een onafhankelijke grond taxatie om tot nadere afspraken te komen.

Kortom er gebeurd het nodige achter de schermen.

Het aanbieden van een molenaars regeling voor de vroege molenaars duurt wat langer dan gedacht, maar verwachten we in het voorjaar.

Vooral hopen we dat er meer vrijheden ontstaan en we allen gezond blijven zodat de online bijeenkomsten over kunnen gaan maar meer live ontmoetingen.
Dat zal ons allen en het project ten goede komen.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *