Eerste alinea Coalitie akkoord

GOED LEVEN BINNEN DE GRENZEN VAN ONZE AARDE

Doordat we in onze samenleving meer nemen dan de aarde ons kan geven, worden steeds meer grenzen van onze planeet bereikt. Voorbeelden hiervan zijn de opwarming van de aarde en het verlies van soortenrijkdom. Herstel is mogelijk als we binnen de grenzen blijven van wat de aarde aankan. Zo blijft onze planeet ook in de toekomst een veilige plek voor mens en dier. Wij willen als goed rentmeester de aarde doorgeven aan de volgende generaties.

Vandaag al kunnen we de voordelen ervaren van beter omgaan met de natuur. Als we minder broeikasgassen uitstoten, werken aan schone lucht en de soortenrijkdom versterken, draagt dit direct bij aan de gezondheid en het welzijn van mens en dier. Ook wonen we prettiger als we allemaal onze huizen isoleren en verduurzamen. Het is goed leven in onze stad en dorpen als we meer ruimte geven aan de natuur en fietsers en voetgangers op de eerste plek zetten.

Amersfoort blijft de komende jaren groeien en veranderen. Wij kiezen voor een duurzame ontwikkeling van onze gemeente, in balans met de omgeving en binnen de grenzen van onze planeet. Wij geven volop ruimte aan bedrijven, ondernemers en inwoners die willen bijdragen aan de verandering naar een groene kringloopeconomie. Zo bouwen wij aan een groene, duurzame stad voor deze én volgende generaties.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *