Stand van zaken najaar 2023

Er zijn een paar goede en een paar stroeve ontwikkelingen. Hoog tijd om bij te praten. In de dynamiek van het project zijn er zelfs bij tegenwind gelukkig steeds meer mensen die ons steunen.  Daar zijn we blij mee! Samen Energie en samen sterk.

Ruimtelijke procedure

Door de gemeente is een vrijwillig MER onderzoek gedaan en aan de raad aangeboden. Vrijwillig omdat het wettelijk niet vereist is om zo’n onderzoek te doen voor deze molens. Hierbij is gekeken naar de effecten voor de omgeving en omwonenden. Men onderzocht 2 windturbines met grotere en kleinere maten. Maximaal 240 m tiphoogte. De uitkomst: alle varianten vallen binnen de huidige normen mits de juiste maatregelen worden getroffen om overlast te beperken.  Onze voorkeur model van 2 turbines tot 210 m tiphoogte past binnen de huidige kaders. Ook aan de iets strengere toekomstige normen zouden we kunnen voldoen. Het vrijwillige MER onderzoek is juridisch vastgesteld door BenW.

Vervolgstappen  geformuleerd door gemeente Amersfoort:

  • De gemeente Soest wordt geïnformeerd over raadsvoorstel.
  • De omgevingsadviesraad wordt ingesteld.
  • Een samenwerkingsovereenkomst met het waterschap Vallei en Veluwe en de gemeente Amersfoort wordt opgesteld.
  • Het onderzoek naar planschaderisico loopt en de resultaten zullen worden gedeeld met de raad.
  • Het uitwerkingsvoorstel zal aan de raad worden voorgelegd.
  • De openbare selectieprocedure gronduitgifte wordt voorbereid en zal worden uitgevoerd.
  • De omgevingsadviesraad zal haar omgevingsconvenant met het advies van de omgevingsadviesraad uitbrengen. Voor het uitwerkingsvoorstel zal een deeladvies uitgebracht worden.

Meer informatie vind je op https://www.amersfoort.nl/wind-op-isselt

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *