Cursus geduld? en de Soesterwijkwiek

Beste Vroege molenaars en Wijkwiekvolgers
Eindelijk weer een nieuwsbrief van de Soesterwijkwiek na twee jaar coronatijd en verkiezingen. En alsof dat nog niet genoeg is, nu de oorlog in Oekraïne met grote impact voor de bewoners en indirect voor de rest van de wereld.

Je eigen energie opwekken staat opeens volop in de belangstelling. Het liefste hebben we morgen de opening van onze twee Wijkwieken. De praktijk is weerbarstiger. We lijken de afgelopen jaren wel op een cursus geduld te zitten! Denkt u aan:
– moties van de raad die om extra onderzoek vragen,
– landelijke discussie over milieunormen
– verkiezingen die gemeentelijke processen vertragen
– de grondcontracten
– en weerstand die bij zo’n verandering van de omgeving begrijpelijk is, maar waardoor polarisatie dreigt.

Er gebeurt veel, maar telkens is onze vraag: Is er voldoende voortgang om (vroege) molenaars en betrokkenen er over te berichten. De lange stilte wekt misschien de indruk dat jullie als molenaars buiten spel staan, maar niets is minder waar: doordat wij kunnen laten zien dat we een flinke achterban hebben – een achterban die niet alleen achter het initiatief staat, maar ook daadwerkelijk wil deelnemen – krijgen onze molenplannen concrete steun in de gremia waar uiteindelijk de besluiten vallen! Daarom is jullie steun doorslaggevend voor het initiatief.

In het najaar verwachten we stappen van de gemeente en willen we ons versterken met leden en vroege molenaars. De nieuwe coalitie staat gelukkig welwillend tegenover de Soesterwijkwiek onder voorwaarden. In het najaar wordt verder onderzoeksinformatie over milieueffecten en overlast (van verschillende hoogtes van turbines) voorgelegd aan de gemeenteraad.

Recente ontwikkelingen maken dat het tijd is jullie nader te informeren en dat we elkaar weer willen zien. Tijd om het leuke en nuttige te combineren! Welkom bij het Wind-Event, zaterdag 10 september!

De Soesterwijkwiek gaat concrete stappen maken met het werven van coöperatieleden en vroege molenaars die kunnen en willen investeren in ons stoere project. En we willen met jullie in gesprek gaan over de keuzes die gemaakt moeten worden: welke eisen moeten aan de molens worden gesteld? Welke maatregelen kunnen we nemen om de effecten voor mens en dier te beperken? Hoe kunnen we de meest positieve impact maken met de toekomstige windstroom voor Amersfoort en omgeving?

Kortom: jij bepaalt mede hoe de molens straks gestalte krijgen.

Laat weten of je ons project steunt door 10-tjes lid en/of molenaar te worden, ga naar https://soesterwijkwiek.nl/windaandelen

En kom 10 september naar ons Wind-Event in de Retour Boulevard, zie de Uitnodiging.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *