Vragen over Zorgen over lawaai, slagschaduw en meer…

De draaiende wieken en de bewegende delen van een windmolen, zoals de tandwielen, maken geluid. Dit geluid is niet constant en hangt af van de windsnelheid. Moderne molens maken minder lawaai dan de oude. Er zijn wettelijke normen voor de hoeveel geluid die windturbines mogen maken. Een windmolen staat meestal minimaal 300 meter van de dichtstbijzijnde huizen. Op die afstand hoor je ongeveer evenveel geluid als van je koelkast. In ons geval woont vrijwel iedereen veel verder weg.
Hier is meer informatie te vinden:

Met ‘slagschaduw’ wordt de schaduw bedoeld die de wieken van de molen veroorzaken. Het is hinderlijk omdat licht en schaduw elkaar snel afwisselen. Vooral als de zon laag staat, rijkt die schaduw ver. Moderne windturbines met 3 wieken veroorzaken meestal weinig hinder door slagschaduw. Er zijn voorschriften om deze hinder te beperken. Om de overlast tegen te gaan, worden molens op gezette tijden stilgezet. Omwonenden worden daar nadrukkelijk bij betrokken.
Voor de locatie die wij op het oog hebben, is er al veel onderzoek naar slagschaduw gedaan. We weten daardoor al heel precies waar overlast te verwachten is en op welke momenten. Neem contact met ons op voor de details.

Er is weinig bekend over mogelijke daling van de woningwaarde in de directe omgeving van windmolens. Wel is er een onderzoek van het Tinbergen Institute uit 2014. Daar is te lezen dat windmolens zorgen voor een gemiddelde waardedaling tussen 1,4 tot 2,3 procent van woningen binnen een straal van 2 kilometer van de molen.
Huiseigenaren hebben juridische mogelijkheden om bezwaar te maken tegen de hoogte van WOZ-aanslag en ze kunnen planschade als gevolg van de nieuwe windmolens claimen. De rechter velt daarover een oordeel.

Windmolens zijn verantwoordelijk voor minder dan 1% van de (niet-natuurlijke) sterfte onder vogel. Een Canadese studie laat zien dat katten, botsingen met ruiten en hoogspanningskabels meer dan 95% van alle vogelslachtoffers veroorzaken. Ook elders op onze website besteden we aandacht aan vogels.
Voor onze molens zijn én worden onderzoeken uitgevoerd waarin wordt nagegaan of er op de geplande locatie extra risico’s zijn op sterfte van vogels of vleermuizen.

Update: in juli 2020 verscheen een onderzoeksrapport van de Wageningen Universiteit waarin de impact van windmolens op vogels wordt beschreven. De onderzoekers trekken niet de 1% sterfte door molens in twijfel. Hoewel dit percentage  vaak wordt gehanteerd in Nederlandse en Europese regels, benadrukken de onderzoekers dat dit toch grote invloed kan hebben op de mogelijkheid van enkele vogelsoorten om te overleven. We volgen dit onderzoek nauwlettend.

Bronnen: NWEA, NVDE, Natuur&Milieu, RVO, windopland.info, zonnepanelen.net