Soesterwijkwiek wil windenergie met een passende maat

Gemeente Soest stelt deze week een aantal zoekgebieden voor waar zonnevelden en windturbines potentieel geplaatst kunnen worden. Eén gebied ligt aan de kant van Soest tegen industrieterrein de Isselt aan. Het Amersfoortse burgerinitiatief Soesterwijkwiek is zeer bezorgd hierover. Soesterwijkwiek werkt al tien jaar aan de realisatie van twee windmolens op het eind van de Isselt. Als er meer windmolens nabij hun geplande molens komen, gaat dit ten koste van draagvlak en rendement en komt het project in gevaar.   

Het wijkinitiatief Soesterwijkwiek vindt dat windenergie – onvermijdelijk in deze tijd – ten dienste hoort te staan van de omgeving. Dat kan het beste als die burger zèlf aan zet is. Daar hoort bij dat de opbrengsten naar de omgeving gaan en niet naar een anonieme investeerder. Productie staat niet voorop: niet de maximale afmetingen van de windturbines, niet in het open polderlandschap, maar aan de rand van het stedelijk gebied, op een industrieterrein.

Na zorgvuldig onderzoek en veel overleg is het initiatief inmiddels vergevorderd. De werkgroep is nu officieel een burgercoöperatie. Eén molen staat gepland op de waterzuivering en één op een naburig stuk gemeentegrond, beide aan het westelijke einde van Isselt. Soesterwijkwiek heeft geregeld contact met de toekomstige omwonenden. Naast verschillende bezoeken had de groep afgelopen najaar nog een bijeenkomst met omwonenden in Hoogland West.

Soest was jarenlang tegen windenergie binnen gemeentegrenzen en gaat nu voortvarend te werk. De voorstellen voor zoekgebieden voor te plaatsen windmolens en zonneweiden doet ze nu mede om aan de doelstellingen van de Regionale Energie Strategie (RES) te voldoen. Soesterwijkwiek is bezorgd over het zoekgebied voor windmolens in het buitengebied van Soest tegen bedrijventerrein Isselt aan. Hun zorgvuldig gelegde puzzel zal anders uitvallen als er daar een aantal molens zouden komen. Overlast aan omwonenden wordt dan niet beperkt. Het is de vraag of de potentiële molens dan op voldoende afstand komen? Door het afvangen van de wind door de Soester molens, zouden deze onvoldoende energie kunnen opwekken om voldoende rendement te halen voor coöperatieleden en het omgevingsfonds.

Hun plan komt in heel ander daglicht te staan. Soest heeft het over turbines tot 5,6 MW, wat enorme turbines betekent. Soesterwijkwiek denkt dat hun geplande twee turbines van 3,5 a 4 MW het optimale zijn, gezien omwonenden en flora & fauna èn rendement. Als er meer én grotere molens komen, dan verwacht Soesterwijkwiek dat er een andere dynamiek en inhoudelijke weging komt. Draagvlak zal verminderen wat realisatie van hun project bedreigt. Ze zijn al tien jaar bezig. Voorzitter Dirk Kramer: “Als het nu niet zorgvuldig gebeurt en er nu aanvullende grote windplannen worden gemaakt, dan komt er straks misschien helemaal geen windenergie.”

Uit een participatieonderzoek van Soest bleek dat bewoners van Soest liever zonnevelden dan windmolens op hun grondgebied ingezet zien. Zonne-energie in de buurt van de Soesterwijkwiek-molens zouden wel een prima toevoeging zijn: een mix van productie van zon- en windenergie dempen pieken op het netwerk. Als windmolens op het industrieterrein blijven, blijft het open landschap beter behouden en de flora en fauna verstoring beperkt.

Soestenaren en Amersfoorters zijn bij de Soesterwijkwiek even welkom. Iedereen die het een sympathiek project vindt kan tientjeslid worden en/of mee investeren als vroege molenaar. Klik hier  

Contactpersoon: Dirk Kramer

Telefoonnummer 06- 51718067

e-mail: info@soesterwijkwiek.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *