Vragen over Windaandelen

Nee, iedereen kan meedoen en windaandelen kopen. Als ze maar in Euro’s worden afgerekend 🙂

Wij gaan er op dit moment vanuit dat de rente 4% per jaar bedraagt. Deze wordt jaarlijks uitgekeerd aan het eind van het jaar. Als er onvoldoende geld in kas zit wordt de rentebetaling uitgesteld totdat er wel voldoende geld in kas is.

We streven naar een bedrag van 1,5 miljoen euro, verdeeld over 3000 aandelen van €500, waarvan 1000 vroege aandelen met een verhoogd risico. De overige 2000 aandelen worden geworven als het project echt doorgaat. Het resterende bedrag (circa 8,5 miljoen) kan van een bank worden geleend.

Er zijn twee manieren om het geld van het windaandeel terug te vragen:

  1. Je kunt een verzoek tot terugbetaling indienen bij het bestuur. De eerste vijf jaar is hiervoor geen ruimte opgenomen in de begrotingen. Daarna is elk jaar een bedrag van 10% van het totaalbedrag beschikbaar voor aflossing.
  2. Door je windaandeel te verhandelen op ons prikbord op de ledenwebsite. Onderlinge verhandeling verloopt in principe tegen de oorspronkelijke waarde. Als leden er meer of minder voor willen betalen is dat iets tussen betrokken leden onderling.

De looptijd van het aandeel is 15 jaar en die periode gaat in op het moment dat de molens klaar zijn en energie kunnen opwekken. Nu is dat moment voorzien op 1 januari 2024.

Wel gaan we vanaf 2030 langzamerhand aandelen aflossen. Eerst aan mensen die er door persoonlijke omstandigheden zelf voor kiezen, vervolgens wordt door loting bepaald wie het ingelegde geld, met eventuele risicopremie (meer hierover bij de vraag over financieel risico) terugkrijgt.
Ook nadat je aandeel is terugbetaald, kun je molenaar blijven en daarmee lid van de coöperatie.

Dat hangt van soms hachelijke aannames af, maar laten we eens gaan rekenen:
Als jouw verbruik 2500kWh per jaar is, dan neem je in 15 jaar 37.500kWh af, gesteld dat je binnenkort geen elektrische auto aanschaft die je thuis oplaadt. Maar wat doet de stroomprijs de komende 15 jaar? Veel specialisten verwachten dat die voor consumenten licht zal dalen doordat duurzame energie steeds goedkoper kan worden opgewekt. Als we voor het gemak aannemen dat de inflatie deze daling compenseert, dan kunnen we voor 15 jaar rekenen met de huidige stroomprijs. Voor consumenten is die ongeveer €0,20 (exclusief alle belastingen). In die 15 jaar zou je dan €7.500 betalen voor de stroom die je verbruikt. 9 Windaandelen inclusief rente zouden na 15 jaar ongeveer hetzelfde bedrag opleveren.
Als je vroege aandelen (met verhoogd risico) kiest, zouden 7 aandelen voldoende zijn om hetzelfde bedrag te halen. Bedenk daarbij wel dat jouw energierekening blijft bestaan naast de windaandelen.

We kennen twee verschillende typen aandelen: naast ‘gewone’ aandelen, kennen we vroege – en relatief risicovolle aandelen. Aan alle aandelen zit een zeker risico vast. De eerste duizend aandelen willen we werven vóórdat alle procedures zijn afgerond en voordat de grond is aangekocht. Aan deze vroege aandelen kleeft een relatief groot risico, namelijk dat de omstandigheden zó ongunstig blijken te zijn dat het hele project niet doorgaat. In dat geval is dit vroege aandeel waardeloos en kunnen we de inleg niet terugbetalen.

We doen er natuurlijk alles aan om dit risico zo klein mogelijk te houden, maar we adviseren je om alléén vroege aandelen te nemen als je dat geld echt kunt missen. Tegenover dit verhoogde risico staat een flinke premie, die we toekennen zodra zeker is dat het project slaagt. Vraag ons naar de risico’s via info@soesterkwijkwiek.nl

Ja, dat kan en je mag zelfs een aandeel cadeau doen aan iemand. Dat moet wel goed gedocumenteerd worden.