Meedenken en meebeslissen over een deel van de winst

Ons doel is om met liefst twee windturbines aan de rand van industriegebied De Isselt duurzame energie op te wekken. Iedere turbine is goed voor ongeveer 4 MW vermogen: elektriciteit voor zo’n 3.000 huishoudens per jaar.

Vanaf het begin van ons initiatief is het voor ons een randvoorwaarde dat een deel van het rendement van de windenergie terugvloeit naar de omgeving. In eerste instantie dachten we enkel aan inwoners in het Soesterkwartier, nu denken we ook aan omwonenden nabij de toekomstige windturbines; ondernemers op bedrijventerrein De Isselt en aan projecten die in heel Amersfoort plaatsvinden.

Winsten dienen verdeeld te worden en niet alleen over de kapitaalkrachtigen, dat is onze mening. Ook de winsten die voortvloeien uit de duurzame energieopwekking dienen verdeeld te worden over meer dan alleen de investeerders. Om te garanderen dat onze lokale energietransitie ook een sociale transitie wordt, is een deel van het rendement bedoeld voor maatschappelijke activiteiten en activiteiten om de bewustwording rondom duurzaamheid te vergroten. Dit kan door een gebiedsfonds of door directe deelname.

De bestemming van dit gedeelte van de winst willen we samen met directe betrokkenen en belanghebbenden bedenken. Hoe de financiële baten uiteindelijk precies worden verdeeld, wordt uitgewerkt door de leden van coöperatie Samen Energie. Dus denk mee! En via de coöperatie Samen Energie: doe mee…

1 antwoord

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *