• Een wijkwindmolen van en voor de wijk op industrieterrein de Isselt.

 

  • Burgerinitiatief: 5 enthousiaste wijk-bewoners die sinds 2012 actief zijn in het realiseren van een eigen wijkwindmolen, de windwerkgroep is nog onderdeel van Vereniging Duurzaam Soesterkwartier. Binnenkort gaan we ons verpoppen naar de Burgerwindcoöperatie de SoesterwijkWiek.

 

  • We worden gesteund door 40 wijkbewoners/Amersfoorters die een windaandeel hebben gereserveerd.

 

  • Maximaal drie windturbines van 5 MegaWatt. Iedere turbine kan 2.000 huishoudens voorzien van duurzaam opgewekte elektriciteit. In de wijk staan 5000 woningen.

 

  • Turbines met een ashoogte van 80 – 90 meter (dit is lager dan de Lieve vrouwen toren) en een tiphoogte van 120 – 135 meter (hoogte van de zendmast bij het Arnhemseweg – Lockhorsterweg).

 

  • Wijkbewoners hebben de mogelijkheid te investeren in de molen en krijgen hiervoor duurzaam opgewekte stroom of een jaarlijks vast te stellen rendement. Rendementen van de molen vloeien tevens terug naar duurzame initiatieven in de wijk.

 

  • De gemeente Amersfoort voert een ruimtelijke haalbaarheidsstudie uit naar het plaatsen van windmolens en zonneweides. Ons initiatief bij rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Isselt, hoort daar bij. De komende maanden vind hierover ruimtelijke besluitvorming plaats in de Raad.

 

  • Op 4 oktober wordt de haalbaarheidsstudie voorgelegd aan de gemeenteraad. Wij krijgen als initiatiefnemer de ruimte om ons voorstel in de Ronde toe te lichten. We vragen hierbij aan jullie om deze avond aanwezig te zijn op de publieke tribune zodat voor de gemeenteraad duidelijk wordt dat er draagvlak is binnen de wijk voor onze plannen. Wil je als actieve burger ONS STEUNEN EN ook twee minuten inspreektijd neem dan contact met ons op soesterwijkwiek@gmail.com

 

  • Doe mee, denk mee en profiteer mee met de SoesterwijkWiek!!!