Artikelen door Roanne Woldendorp

Coöperatie is opgericht!

De coöperatie is in mei formeel opgericht. We hebben een toezegging van de waterzuivering om op hun terrein een molen te bouwen. Na toezeggingen van twee wethouders zijn er ook afspraken met de gemeente over de grond op een daar nabij gelegen locatie, voor een tweede windturbine. Dat betekent dat er nu snel stappen te […]

Maak windmolens sociaal!

IEDEREEN KAN BAAT HEBBEN BIJ EEN MOLEN De energietransitie is te versnellen door meer sociale windmolens te plaatsen. Dit zijn molens die door burgers worden neergezet en waarvan de opbrengst ten goede komt aan de lokale gemeenschap. Als windmolens van de gemeenschap zijn en als met de opbrengst het zwembad open kan blijven of deelauto’s worden aangeschaft, dan […]

(vervolg) gesprekken met omwonende

Vanaf 22 mei bezoeken we bewoners binnen een straal van ongeveer een kilometer. Huis aan huis hebben we een brief bezorgd met de informatie dat we graag een afspraak maken om ons burgerinitiatief toe toelichten. En te horen wat men vindt van duurzame energie en windturbines. Een flink aantal bewoners hebben we al eerder gesproken. […]

Windturbine op de Isselt

Onze woonwijk CO2- neutraal maken. Dat is een belangrijk doel. Om deze reden werkt de windwerkgroep al enkele jaren aan de bouw van een windturbine op de Isselt, ter hoogte van de zuivering. In september vorig jaar heeft de gemeenteraad het besluit genomen ons bouwplan onder enkele voorwaarden te steunen. De werkgroep heeft inmiddels een […]

Een stap vooruit, een nieuwe fase

Beste vrienden van de Soesterwijkwiek, We hebben groen licht gekregen om de eerste benodigde stap voor een of meer wijkwindmolens te zetten!   Nu vooruit Met een nipte meerderheid stemde de gemeenteraad in met het voorstel van het college om medewerking te verlenen aan de benodigde planologische procedure voor ons windinitiatief. We kunnen nu dus […]

Eigen wind – inspreken 5 september

Als de plekken op De Isselt voldoen aan de eisen, dan leveren straks twee windturbines energie aan 4.000 HUISHOUDENS (bijna het hele Soesterkwartier)! Eigen zonne-energie is FANTASTISCH! Een goed geïsoleerd huis is FIJN! Maar het idee dat je aan de wieg staat van windturbines die bijna een hele wijk van duurzame energie voorzien, vind ik […]

Eigen dorpsmolen

‘Geen enkel punt’ Dikkie de Vries woont vlak naast de plek waar de dorpsmolen komt, op nog geen 40 meter afstand. De oude turbine, die nu vervangen wordt, heeft hij al twintig jaar naast de deur gehad. Wil hij die dorpsmolen wel? “Geen enkel punt”, antwoordt De Vries opgetogen. “Weet je wat het is? Een […]

Steun je ook de Soesterwijkwiek op De Isselt?

Wil je ook dat volgende generaties geen last krijgen van de gevolgen van onze CO2-uitstoot? Met een eigen groep burgers in het Soesterkwartier willen we daarom zelfstandig en goedkoop onze stroom duurzaam opwekken. Omdat dit niet gaat lukken met alleen zonnepanelen richten we op twee windmolens. De plek met de minste overlast ligt aan de […]

Kijk dit bedoelen we

De Consumentenbond over winderengie. In de hoofdrol burgerinitiatie Windpark Nijmegen-Betuwe. Kijk dit bedoelen we, gezamenlijk eigen windturbines. Goed voor het milieu, goed voor de portemonnee.

Zomerse vergadering

De laatste vergadering voor de vakantie. Buiten in de tuin met lekkere kersen. Na de vakantie een belangrijk moment: Het voorstel van B&W! En of de raad inziet dat we zeker ook WIND nodig hebben om de doelstelling CO2 neutraal te bereiken. Met ons voorstel kunnen we 4.000 huishoudens van de wind laten leven qua energie! Hoe mooi […]