Artikelen door Roanne Woldendorp

We zijn winnaar beste lokale energie-initiatief van de provincie!

We mogen onszelf het beste lokale energie-initiatief van de provincie Utrecht noemen. Op 20 april kregen we digitaal de prijs van de Natuur- en Milieufederatie en U-thuis toegekend, tijdens hun voorjaarsbijeenkomst voor vrijwilligers van duurzame energieinitiatieven. NMU wist dat we na lange tijd nu op een drempel staan en ze vonden dat we wel wat […]

Vroege Molenaars en 10-tjes lid

Nu, vandaag, zoeken wij dus Vroege Molenaars die bereid zijn in totaal 500.000 euro te lenen aan de coöperatie, zodat wij de voorbereiding tot aan de vergunning kunnen volbrengen. Zoals gezegd zijn er risico’s die ertoe kunnen leiden dat we je geld en de rente niet kunnen terugbetalen. Ook zijn er kansen die ertoe kunnen […]

Soesterwijkwiek in Coronatijd

Het is een bijzondere tijd met de aanwezigheid van Corona. De planning en ontwikkelingen gaan op een ander tempo dan gewenst. De voorbereidingen van het windproject is met de bestaande certificaathouders besproken. In een Zoom-Meeting gaven ze aan hoe zij tegen de risico’s aankijken, welke bijdrage men wil leveren en wat men als redelijke rendementen […]

Verslag bewonersavond 29 september – Café De Plank

De bedoeling van de bijeenkomst is mensen die in de buurt van de voorgestelde molenlocaties wonen in te lichten over de plannen en met hen in gesprek gaan over wensen en zorgen die bij hen leven. In verband met corona beperkingen nodigden we voor deze bijeenkomst mensen uit die ten noorden van de Eem wonen. […]

Coöperatie is opgericht!

De coöperatie is in mei formeel opgericht. We hebben een toezegging van de waterzuivering om op hun terrein een molen te bouwen. Na toezeggingen van twee wethouders zijn er ook afspraken met de gemeente over de grond op een daar nabij gelegen locatie, voor een tweede windturbine. Dat betekent dat er nu snel stappen te […]

Maak windmolens sociaal!

IEDEREEN KAN BAAT HEBBEN BIJ EEN MOLEN De energietransitie is te versnellen door meer sociale windmolens te plaatsen. Dit zijn molens die door burgers worden neergezet en waarvan de opbrengst ten goede komt aan de lokale gemeenschap. Als windmolens van de gemeenschap zijn en als met de opbrengst het zwembad open kan blijven of deelauto’s worden aangeschaft, dan […]

Windturbine op de Isselt

Onze woonwijk CO2- neutraal maken. Dat is een belangrijk doel. Om deze reden werkt de windwerkgroep al enkele jaren aan de bouw van een windturbine op de Isselt, ter hoogte van de zuivering. In september vorig jaar heeft de gemeenteraad het besluit genomen ons bouwplan onder enkele voorwaarden te steunen. De werkgroep heeft inmiddels een […]