Artikelen door Muhittin Goktas

Ruimtelijke haalbaarheidsstudie van windmolens

De gemeente Amersfoort voert een ruimtelijke haalbaarheidsstudie uit naar het plaatsen van windmolens en zonneweides. Ons initiatief bij rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Isselt, hoort daar bij. De komende maanden vind hierover ruimtelijke besluitvorming plaats in de Raad.

Open Dag Waterschap Vallei en Veluwe

Tijdens de open dag van het Waterschap Vallei en Veluwe hebben we geïnteresseerden uitleg gegeven over onze plannen. Ook dijkgraaf Tanja Klip-Martin was zeer geïnteresseerd. De mogelijke locatie van de windturbine?!